Authenticiteit en integriteit (Trends, 2013 01 24)

Monthly columns about leadership & business

(Column written in Dutch)

Authentiek en integer zijn biedt een enorme kracht en lijkt me de basis voor zelfleiderschap. Wanneer je kiest om te leven volgens je principes en in lijn met wie je bent en waarvoor je leeft, dan sta je sterk, want niet manipuleerbaar.

Ik ga er vanuit dat authenticiteit en integriteit nobele eigenschappen van de mens zijn en dat het dus eigenschappen van élke leider in de brede zin zouden moeten zijn. Jezelf kunnen zijn, staan voor wie je bent, spreken vanuit je eigen principes, intenties en doelstellingen. Vanuit die ‘filosofie’ ageren en dingen realiseren, is voor mij de basis voor degelijke relaties, succesvol leiderschap en duurzaam succes.

In Trends van 24 januari 2013, pagina 75

Attached documents

Authenticiteit en integriteit – De grote leiders zullen nooit verloochenen wie ze zijn.
Trends 2013 01 24 (PDF – 60.3 kb)