28/10/2020 – Ik waardeer de manier waarop Olivier onze samenleving oproept tot zingeving.

Sinds vele jaren ken ik Olivier Onghena ‘t Hooft als een gedreven man met een missie en ik waardeer ten zeerste de consequente manier waarop hij de verantwoordelijken uit diverse segmenten van onze samenleving oproept en inspireert tot zingeving. Het Noble Purpose boek zal daar zeker een belangrijke bijdrage toe leveren. Daarom deel ik graag mijn motivatie om te doen wat ik doe. Ik blijf maatschappelijk actief omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontwikkelen zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik vertrek voor mijn inzet bij diverse projecten van de menselijke waardigheid en kennis, van vrijheid en verantwoordelijkheid, van betrokkenheid en verdraagzaamheid, van het recht op een betekenisvol leven.

Luc De Bruyckere

Founder, TAJO

https://www.lannoocampus.be/nl/het-noble-purpose-boek